1gram / 2gram 3gram  / 5gram 10gram 25gram 50gram / 100gram / 250gram / 500gram / 1000gram 10.000gram


3-MMC (3-methylmethcathinone)
 
3mmc, 3-mephedrone, 3m, 3-meph

3-MMC is een vrij nieuwe stof die de afgelopen jaren steeds bekender is geworden.
De stof is het jonge broertje van mephedrone (4-mmc) maar wordt meestal als iets minder euforisch ervaren.
De stof werkt stimulerend en licht entactogeen.

voor wholesale 3mmc klik hier want 3-mmc kopen doe je bij 3MMC!

Synoniemen:

2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)-1-propanon, monohydrochloride

3-MMC

3-methyl MC

CAS Nr: 1246816-62-5
Formule: C11H15NO • HCL
Molmassa: 213,7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98%

Gevarenaanduidingen:
-3-MMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
-3-MMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
-Voorkom lozing van 3MMC Krystals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
-3MMC Krystals verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
-3MMC Krystals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!

-BIJ CONTACT VAN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen indien mogelijk blijven spoelen.
-BIJ CONTACT VAN  MET DE HUID: met water en zeep wassen.
-INADEMING VAN: stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
-NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

3-MMC kopen

Dit product is enkel bestemd voor forensische- en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.

Bewaar deze 3MMC analoog op een koele en droge plaats.

Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de 3-MMC tot 2 jaar duren.

Dus 3MMC Krystals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij 3MMC.nl

De 3MMC website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

This post is also available in: Engels