1gram / 2gram 3gram  / 5gram 10gram 25gram 50gram / 100gram  

250gram / 500gram / 1000gram 10.000gram

 
(Als u kunt aantonen dat kwaliteit elders beter is, 100% geld terug.) 

3MMC (3METHYLMETHCATHINONE) 3MMC, 3-MEPHEDRONE, 3M, 3-MEPH

Is een vrij nieuwe stof die de afgelopen jaren steeds bekender is geworden.
De stof is het jonge broertje van mephedrone (4mmc) maar wordt meestal als iets minder euforisch ervaren.
De stof werkt stimulerend en licht entactogeen.

voor wholesale klik hier want 3mmc kopen doe je bij 3MMC.NL!

Synoniemen:

2(methylamino)-1-(3methylfenyl)-1-propanon, monohydrochloride

3MMC

3-methyl MC

CAS Nr: 1246816-62-5
Formule: C11H15NO • HCL
Molmassa: 213,7 g/mol
Zuiverheid: ≥ 98{769f5cdd1350a580a0d96713f577b65ed904ba98ab7fc3a0fe7dbe9c475088d8}

Gevarenaanduidingen:
-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
-Kan irritatie van de ogen veroorzaken.
-Voorkom lozing van Krystals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
-3MMC Krystals verwijderd houden van warmte /vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
-3MMC Krystals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!

-BIJ CONTACT VAN MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
-BIJ CONTACT VAN  MET DE HUID: met water en zeep wassen.
-INADEMING VAN: stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
-NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

3MMC kopen

Dit product is enkel bestemd voor forensische- en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie.

Bewaar deze analoog op een koele en droge plaats.

Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit tot 2 jaar duren.

Dus 3MMC Krystals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet bij 3MMC.nl

De website van Nederland! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.